IT & телекоммуникатсионӣ

i1
i3
i5
i8
i10
i8

Номи лоиҳа: CN Assoubuild Гурӯҳи
Иловаи: Shenzhen Чин
маҳсулот: иҷроияи Мизи / истгоххои / / Дафтари раиси /
Time: 2017

i2
i4
i6
i7
i9

Номи лоиҳа: BSNL
Иловаи: Ҳиндустон
Маҳсулот: иҷроияи Мизи / истгоххои / / Дафтари раиси /
Time: 2018

image8
image7
t1
t3
t2
t4

Номи лоиња : ESHRAKA
Иловаи: Миср
Маҳсулот: иҷроияи Мизи / истгоххои / Девони / Дафтари раиси / Шарҳҳо
Time: 2018

w1
w2