အိုင်တီ & တယ်လီကွန်း

i1
i3 ကား
i5 မှ
i8
i10
i8

စီမံကိန်းအမည်: CN Assoubuild Group မှ
Add: ရှန်ကျန်းတရုတ်
ထုတ်ကုန်များ: အလုပ်အမှုဆောင်စားပွဲပေါ်မှာ / Workstation / / ရုံးဥက္ကဋ္ဌ /
အချိန်: 2017

i2
i4
i6
i7
i9

စီမံကိန်းအမည်: BSNL
Add: India
ထုတ်ကုန်: Executive table/Workstations/ /Office Chair/
အချိန်: 2018

image8
image7
T1
t3
t2
t4

Project Name:ESHRAKA
Add: Egypt
ထုတ်ကုန်: Executive table/Workstations/Cabinet /Office Chair/ Lounge
အချိန်: 2018

w1
w2