IT & Telecom

I1
i3
i5
I8
I10
I8

Төслийн нэр: CN Assoubuild Group
зүүнэ үү:? Shenzhen Хятад
бүтээгдэхүүн: Гүйцэтгэх хүснэгт / ажлын станцуудыг / / Албан тасалгааны сандал /
цаг хугацаа: 2017

i2
I4
I6
i7
i9

Төслийн нэр: BSNL
зүүнэ үү:? India
Бүтээгдэхүүн: Executive table/Workstations/ /Office Chair/
цаг хугацаа: 2018

image8
image7
t1
t3
t2
t4

Project Name:ESHRAKA
зүүнэ үү:? Egypt
Бүтээгдэхүүн: Executive table/Workstations/Cabinet /Office Chair/ Lounge
цаг хугацаа: 2018

W1
W2