сүйт залуу

Төслийн нэр: BSCA BANK
зүүнэ үү:? Браззавиль, Конго
Бүтээгдэхүүн: Гүйцэтгэх хүснэгт / ажлын станцуудыг / / Албан тасалгааны сандал / банкны систем
цаг хугацаа: 2015

F1
w
r1
r3
r2
r4

Төслийн нэр: Катар CentralBank
зүүнэ үү:? Катарын Доха
Бүтээгдэхүүн: уулзалт хүснэгт / сандал
цаг хугацаа: 2016
Хэмжээ: 80,000USD

image10
Үүнээс

Төслийн нэр: ABC Bank
зүүнэ үү:? Шаньдун, Хятад
Бүтээгдэхүүн: уулзалт хүснэгт / сандал
цаг хугацаа: 2017
Amount 277,000USD/1,797,781RMB

t1
t5
T2
t6
t3
t7
t4
t8