Хэрэглээний бүтээгдэхүүн

х
x2

Төслийн нэр: Amway Төслийн
зүүнэ үү:? Хятад
Бүтээгдэхүүн: гаргах Засгийн газрын / ажлын станц / буйдан / тавилга / Executiv хүснэгт
Төслийн хугацаа: 2015

ZX
zx1
zx3
zx2
zx4
zx5
zx6
s2
s3

Төслийн нэр: Dream Үнэт
Бүтээгдэхүүн: Хүснэгт / тавилга / Засгийн газрын
Төслийн хугацаа: 2015

Төслийн нэр: Dream Үнэт
Бүтээгдэхүүн: Хүснэгт / тавилга / Засгийн газрын
Төслийн хугацаа: 2015

S4
S5

Төслийн нэр: Wine Group
Бүтээгдэхүүн: Хүснэгт / тавилга / Засгийн газрын
Төслийн хугацаа: 2018

W1
W4
W2
W5
W3
W6
W7
W8
W9