ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទីក្រុងតុងគួ Saosen គ្រឿងសង្ហារឹមអិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន

ផ្លូវ # 304 គ្រឿងសង្ហារឹម, Houjie ក្រុង, ទីក្រុង Dongguan ខេត្ត GD បានប៉ុន្តែប្រទេសចិន

អ៊ីម៉ែល

ទូរស័ព្ទ

+ 86-769-3885-5366-109
+ 86-137 1336 8057

ម៉ោង

ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ: ម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច