საცოლეზე

პროექტის სახელი: BSCA BANK
დამატება: ბრაზავილი, კონგოს
პროდუქტები: აღმასრულებელი მაგიდა / სამუშაო / / საოფისე სავარძელი / საბანკო სისტემის
დრო: 2015

f1
w
r1
r3
r2
r4

პროექტის სახელი: Qatar CentralBank
დამატება: Doha, Qatar
პროდუქტები: შეხვედრა მაგიდა / სკამებით
დრო: 2016
თანხა: 80,000USD

image10
ry

პროექტის სახელი: ABC ბანკი
დამატება: Shandong, ჩინეთი
პროდუქტები: შეხვედრა მაგიდა / სკამებით
დრო: 2017
Amount 277,000USD/1,797,781RMB

t1
t5
T2
t6
t3
t7
t4
t8